Какво представлява концептуалното картографиране?

В компютърния свят, концептуално картографиране е метод за визуализиране на това как различните аспекти на компютъра (хардуер и софтуер) взаимодействат и влияят взаимно. Концептуално картографиране създава карта с взаимосвързани линии между всеки аспект на компютъра, за да помогне при планирането на компютърни проекти.

Концептуалното картографиране позволява по-гъвкав подход към планирането и не се фокусира само върху един аспект или идея. Той взема предвид много аспекти, дори и самия потребител на компютъра и знанията и уменията, които притежават (т.е. компютърната грамотност). Концептуалното картографиране може да спомогне за създаването на идея, като визуализира цялата картина.

Блок схема, Блок-схема, Хардуерни условия, Софтуерни термини