Какво е критична грешка?

Критичната грешка е сериозна грешка, която прави невъзможно продължаването на текущата програма или операционна система. Тази грешка кара компютъра да замрази или рестартира.

Грешка, термини на софтуера