Какво представлява разговорът?

Взаимовръзката може да се отнася до някое от следните:

1. Електромагнитни смущения, получени от един или повече проводници. Предаването може да предизвика грешки, шум или да предотврати предаването на данни от кабелите. Кабелът с усукана двойка, екранираният кабел и допълнителните кабели за предпазване предотвратяват разминаването . При възникване на разминаване е трудно да се предават данни по мрежа или мрежовата карта получава много загубени пакети.

2. При безжична комуникация, крос- прекъсването е проблем за предаване на сигнал, който причинява прекъсване на друга верига или канал. Например, разговорите могат да доведат до чуването на чужд разговор.

Условия на мрежата, термини на телефона, XT