Какво представлява CUPS?

Общата Unix система за печат, известна още като CUPS, е система за печат, предназначена за Unix и OS X на Apple, която позволява на компютъра да се използва като сървър за печат. Компютър, работещ с CUPS, може да приема задания за печат от други компютри, както и да ги насочва към локални и мрежови принтери, използвайки протокола за печат в интернет или IPP.

Първоначално издаден през юни 1999 г., CUPS включва спулер за печат, график, филтър за преобразуване на данни във формат, разбираем за принтера, както и процесор за бекенд за маршрутизиране на задания за печат. На 13 юли 2007 г. Apple придобива авторските права на CUPS и я използва в macOS.

Мрежов принтер, Условия на принтера, Сървър за печат, Спулер за печат