Какво представлява Digital Communications?

Цифровите комуникации са всеки обмен на данни, който предава данните в цифрова форма. Например комуникациите, извършвани по интернет, са форма на цифрова комуникация.

Цифрови, интернет термини, VoIP