Какво е Dock?

Dock може да се отнася за някое от следните:

1. Dock е лента, разположена в долната част на екрана на MacOS на компютрите на Apple. Той позволява бърз достъп до програми, които често използвате, както и програми и файлове, които се използват в момента. Картината по-долу показва Dock в macOS X.

Съвет: Потребителите, които са по-запознати с компютрите на Microsoft Windows, могат да мислят за Dock като лентата на задачите.

2. Терминът док се отнася и до процеса на свързване на компютъра към докинг станция.

Условия на Apple