Какво е Down?

Надолу може да се отнася до някое от следните:

1. Down е термин, използван за описание на компютър или софтуерна програма, която не е функционална и трябва да бъде фиксирана или рестартирана преди да може да се използва. Например, ако уебсайтът „Компютърни надежди“ е бил изключен, ще получите грешка, когато се опитате да влезете в някоя от нашите страници. Обаче, тъй като четете тази страница, уебсайтът е активен.

2. Надолу е и една от четирите стрелки, разположени на клавиатурата на компютъра. Използва се за преместване на курсора в посока надолу. Ако използвате клавишите WASD за навигация в програма, клавишът "S" ще има същата функция като клавиша със стрелка надолу.

Изтегляне, Престой, Условия на клавиатурата, Условия на мрежата, Време на изчакване, Уеб страница