Какво е динамично изхвърляне?

Динамичният дъмп е специален вид прекратяване на програмата. Обикновено тя се изпълнява от разработчик с цел изследване на приложението или системната памет, които са били активни по време на прекратяването.

Дамп, динамични, програмни термини