Какво представлява EDSAC?

Съкращение от Електронния калкулатор за електронно забавяне, EDSAC е ранен британски компютър, считан за първият съхранен електронен компютър. Тя е създадена в Университета в Кеймбридж в Англия, извършила първото си изчисление на 6 май 1949 г. и беше компютърът, който ръководи първата графична компютърна игра с прякор "Бебе". На снимката вдясно е даден пример за компютър EDSAC.

Картината по-долу е пример за симулатор Edsac, който може да се изпълнява на днешните компютри. Симулаторът симулира компютъра EDSAC, тъй като той е съществувал между 1949-1951.

Компютърни съкращения, Компютърна история, Хардуерни термини