Какво е филтриране на грешки?

Изходното филтриране е метод за ограничаване на трафика на компютърна мрежа с цел налагане на сигурност. Изходящите пакети се наблюдават, докато преминават през маршрутизатор или шлюз, и ако нарушават някакви политики за сигурност, им се отказва излизане: не им се позволява да излизат от мрежата.

В корпоративните мрежи, които практикуват изходно филтриране, пакетите обикновено са ограничени, ако не произхождат от ограничен набор от доверени вътрешни сървъри. Те могат също да бъдат ограничени от протокол - например, само HTTP, DNS и електронни съобщения може да имат право да напускат мрежата, а други могат да бъдат ограничени.

Филтър, Защитна стена, Мрежа, Условия на мрежата, Сигурност