Какво е Expand?

Разгъване може да се отнася до някое от следните:

1. Процесът или отварянето на папка и показването на цялото му съдържание. Например, в Microsoft Windows, в Explorer, потребителят може да щракне върху символа плюс (+) до дадена папка или да го щракне два пъти, за да се разшири и прегледа съдържанието му.

2. Процесът на вземане на компресиран файл и извличане на всички файлове от него. Това възстановява файловете в оригиналния формат.

Сгъване, експлодиране, извличане, софтуерни термини