Какво представлява Fidonet?

FidoNet е група от системи, създадени за първи път от Том Дженингс през 1984 г. Тя използва собствения протокол UUCP, който обменя електронна поща, файлове и Usenet новини чрез огромна група BBS, модеми и интернет. За да осъществите достъп и да комуникирате с сайт на FidoNet, използвате електронна поща и Usenet News.

BBS, Условия на мрежата, Usenet