Какво е поддръжка на файлове?

Рутинните промени, актуализации, копиране, преместване или изтриване на файлове на компютър. Обикновено поддръжката на файлове се извършва на компютри или сървъри, които обслужват огромно количество файлове.

Файл, термини на операционната система