Какво е плаваща лента с инструменти?

Плаващата лента с инструменти е лента с инструменти, която може да се премести навсякъде по екрана, за разлика от традиционната лента с инструменти, която е фиксирана в горната част на екрана. Стъпките за създаване на плаваща лента с инструменти варират в зависимост от програмата. Въпреки това, често се създава, като щракнете и задържите отстъпа на лентата с инструменти в най-лявата част на лентата с инструменти и плъзнете лентата в средата на екрана.

Както се вижда в примерното изображение по-горе, в OpenOffice Writer щракнете върху отстъп, отбелязан със стрелката. Докато продължавате да държите натиснат бутона на мишката, плъзнете отпечатъка от горната част на екрана. Ако искате фиксирана лента с инструменти, щракнете върху заглавната лента на лентата с инструменти и я плъзнете обратно в горната част на прозореца.

Съвет: Като използвате същата техника по-горе, можете също така да плъзнете лентата с инструменти отляво, отдясно или отдолу на екрана, за да прикрепите лентата с инструменти към тази част от екрана.

Условия на софтуера, Toolbar