Какво е FMCDH (От моите студени мъртви ръце)?

Стенографиране на студените ми мъртви ръце, FMCDH се използва в чата и онлайн игрите като начин да се позволи на някой да знае, единственият начин, по който ще могат да получат нещо е, ако ги убият първо.

Условия за чат, Условия на играта