Какво е FNODE?

Всеки файл на обем HPFS има обект, известен като FNODE . FNODE сочи към данните на файла и съдържа такава информация като историята на достъпа.

HPFS, термини на операционната система, Super Block