Какво е формат?

Форматът може да се отнася за някое от следните:

1. Форматът представлява цялостното оформление на документ или електронна таблица. Например форматирането на текст на много английски документи се подравнява вляво на страницата. По отношение на текста, потребителят може да промени формата си в получер, за да подчертае текста. В електронна таблица потребителят може да промени формата на клетката като различен формат (например валута, процент, дата и т.н.).

2. Форматът също е команда, която подготвя празна дискета, твърд диск или друго устройство за съхраняване на данни. Ако дискът или устройството вече съдържат информация, цялата информация за нея ще бъде изтрита. Например, ако искате да изтриете всичко на вашия твърд диск, напишете "формат C:", което ефективно би изтрило всички данни на вашия компютър.

Изтриване, термини за флопи дискове, термини на твърдия диск, формат на високо ниво, ниско ниво на формат, монтиране, предварително форматирано, преформатиране, термини от Word процесора