Какво е G2G (Трябва да отида)?

G2G може да се отнася до някое от следните:

1. Стефан за Got to Go или Good to Go, G2G е съкратено GTG и е термин, често използван в чат комуникациите и компютърните игри. По-долу е даден пример как това може да се използва в чата.

User1: Добре съм G2G User2: OK CU

2. Съкращение от правителството към правителството, G2G е споделянето на електронна информация между правителствени агенции или отдели. Идеята и стремежът към G2G е да помогне за подобряване на комуникацията между правителствените агенции и отдели и да насърчи обмена на информация между тях.

B4N, BBIAB, BBL, Условия за чат, CYA, Условия на играта, L8R, TTFN, TTYL