Какво е GIYF (Google е вашият приятел)?

Накратко за Google е вашият приятел, GIYF е понякога използван в чата и форуми, за да позволи на човека, задал въпроса, да знае, че отговорът може да бъде намерен чрез Google. Потребителите, които препращат към този термин, често използват услугата lmgtfy (нека ми е от Google), за да отворят търсене и да покажат как може да се търси нещо. По-долу е даден пример за такава връзка, която показва как да търсите помощ за компютър.

Пример за LMGTY

Компютърни съкращения, Google, RTFM