Какво е Gnumeric?

Gnumeric е програма за електронни таблици за Unix и подобни на Unix операционни системи, като Linux.

Gnumeric е свободен софтуер, разпространяван под GNU General Public License. Той може да импортира и експортира данни от електронни таблици към и от множество формати, включително CSV, Microsoft Excel, HTML, OpenDocument, Quattro Pro и LaTex.

Файловият Gnumeric файлов формат е XML компресиран с gzip. Неговото разширение за име на файл по подразбиране е .gnu или .gnumeric .

Gnumeric е напълно функциониращ, съдържащ цялата функционалност на Microsoft Excel и някои свои уникални функции. Той е много точен, подходящ за научен статистически анализ.

Gnumeric се предлага и на устройства с Android, като част от пакета "noroot" на Ubuntu.

CSV, Excel, Свободен софтуер, GNU, пакет, термини от софтуер, електронна таблица, условия на електронна таблица