Какво представлява Google Документи?

Представена на 9 март 2006 г., след като Google придобива Writely, Google Документи е безплатно приложение за текстообработващи програми. Тя включва почти всички възможности на традиционния текстов редактор като Microsoft Word. Google Документи предлага предимствата на облачното съхранение, което означава, че документите на потребителите се запазват автоматично и могат да бъдат извлечени, дори ако твърдият им диск или SSD се провали.

Функции на Google Документи

Функциите на Google Документи включват:

  • Форматиране на текст.
  • Възможност за вмъкване на изображения и други медии.
  • Използването на различни шаблони.
  • Съвместно редактиране за споделяне между компютри, устройства и други потребители.

Поддържани типове файлове: .doc, .docx, .docm .dot, .dotx, .dotm, .html, .txt, .rtf и .odt.

Уебсайт: //docs.google.com/.

Google, Google Диск, Google Таблици, Google Слайдове, термини от интернет, термини на Word процесори