Какво е грешка на медитация на гуру?

Черен екран с червено текстово съобщение за грешка на компютрите в началото на Amiga, което се случва, когато на компютъра се срещне критичен недостатък. За потребители, които са запознати с Microsoft Windows, можете да мислите за това съобщение за грешка като синия екран на смъртта или BSOD. По-долу е даден пример за грешка в медитацията на гуру .

 Провал на софтуера, Натиснете левия бутон на мишката, за да продължите. Guru Meditation # 00000003, 48454C50 

С въвеждането на AmigaOS 4.0, това съобщение за грешка е заменено от грешката на Grim Reaper, но тези грешки все още ще съдържат съобщение за грешка на Guru Meditation.

Amiga, BSOD, Грешка, Софтуерни термини