Какво е HACMP (високо налична клъстерна мултипроцесия)?

HACMP е клъстерна система на IBM, която работи на AIX, която сега е известна като PowerHA .

Клъстер, Компютърни съкращения, Хардуерни термини