Какво е зависимо от хардуера?

Хардуерно зависимият е програмен или програмен език, който е предназначен само за работа с конкретно хардуерно устройство. Например, една игра може да бъде зависима от хардуера и да работи само с хардуер на PC (IBM съвместим), което би довело до несъвместимост на играта с компютър Apple.

Хардуер, софтуерни термини, системни изисквания