Какво е Hello World?

Първо въведена в програмния език на BCPL, " Hello World " е софтуерна програма или скрипт, които въвеждат някой в ​​програмен език или за тестване на език или негов компилатор. Няколко реда код отпечатва съобщението "Hello World" на екрана на компютъра, за да даде основно разбиране за текста на дисплея на екрана, как да компилира и изпълни програма или скрипт. По-долу е даден пример как да отпечатате "Hello World!" в Perl.

#! / ЮЕсАр / хамбар / Perl

печат "Здравей, свят! \ t

Здравейте, език за програмиране, програмни термини