Какво е мастило?

Мастилото може да се отнася до някое от следните:

1. Мастилото е течност, направена от различни пигменти или багрила, която се използва за оцветяване на материал. Мастилото, използвано с мастиленоструен принтер, се съхранява в касети с мастило и оцветява хартията, когато се прилага.

2. Мастилото е режим, който преобразува ръкописния текст в обект или изображение, вместо да се опитва да го преобразува в текст. Този режим е полезен, когато не искате нещо да се преобразува, като например подпис. По-долу е даден пример как това може да изглежда.

Мастиленоструен принтер, термини на принтера