Какво е IRQL?

IRQL е дизайн на операционна система, която признава, че могат да възникнат условия, изискващи обслужване на процесор в рамките на кратък интервал.

APIC, IRQ, термини на операционната система