Какво е ISACA (Асоциация за одит и контрол на информационната система)?

ISACA за пръв път стартира през 1967 г. и е глобална организация за управление на информацията, контрол, сигурност и професионалисти в областта на одита.

Компютърни съкращения, термини за сигурност