Какво е Java EE?

Java EE, която не отговаря на Java Platform, Enterprise Edition, се използва за създаване на широкомащабни приложения и софтуер в Java. Java EE включва среда за разработка, както и API. Той има допълнителни функции в сравнение със стандартното издание, включително уеб услуги, разпределени архитектури, многостепенни архитектури и обектно-релационно картографиране.

Компютърни съкращения, платформи, програмни термини