Какво е JEDEC SDRAM?

Създаден през 1958 г. в Ню Джърси, JEDEC ( Съвместен електронен устройствен съвет ) разработва отворени стандарти за микроелектронната индустрия. Тя включва повече от 4000 доброволци, представляващи близо 300 компании-членки. Например, JEDEC SDRAM е индустриален стандартен синхронна DRAM, която може да работи при 83 MHz или 100 MHz.

Компютърни съкращения, EIA, термини на паметта