Какво е заключване?

Заключването описва кога дадена програма е спряла да работи правилно или причинява спиране на работата на компютъра, което прави мишката или клавиатурата неспособни да работят.

Мъртва спирка, Замразени, Дръж, Софтуерни термини