Какво е LSB (Least Significant Bit)?

Понякога съкратено като LSB, най- малкият бит е най-ниският бит в серия от числа в двоичен; LSB е разположен в най-дясната част на низ. Например, в двоичното число 1011100 1, най-малкият бит е крайната дясна 1.

Binary, Bit, Computer acronyms, Най-значителен символ, Най-малката цифра, Най-значимият бит