Какво е прогноза за зависимост от паметта?

Предвиждането на зависимостта от паметта, познато също като спекулативно натоварване, е техника за прогнозиране, използвана от съвременните процесори. В този метод процесорът се опитва да прогнозира операции, които зависят от достъпа до същите данни в паметта на компютъра, и изпълнява тези операции извън реда, за да подобри производителността.

Чрез изпълнение на зависими от памет операции в ред, различен от подразбиращ се от програмата, системата може да избегне появата на известна като нарушение на зависимостта RAW (read-after-write). RAW е мястото, където програмата трябва да има достъп до стойността на данните, които току-що са били променени. Когато настъпи такова нарушение, системата трябва да изпълни флъш на тръбопровода, който може да забави производителността на процесора. За да се избегнат тези ситуации, може да се използва предвиждане на зависимостта от паметта.

Условия на CPU, Зависимост, Памет