Какво е модул памет?

Алтернативно се споменава като платка с памет или Memory Stick . Модулът с памет е платка, която съдържа DRAM интегрални схеми, които са инсталирани в слота за памет на дънната платка на компютъра. По-долу е изображение на модул с памет от 512 MB DIMM и най-разпространеният тип памет, използвана днес.

Забележка: Днес "Memory Stick" се използва за описание на флаш паметта на компютъра.

Съвет: Вижте дефиницията на RAM за други примери и допълнителна информация за компютърната памет.

Банка, Хардуерни условия, Памет, Условия на паметта, Модул