Какво представлява Mercurial?

Издаден на 19 април 2005 г., Mercurial е система за контрол на версиите за разработка на софтуер. Поддържа се от Microsoft Windows, MacOS X, BSD и Linux. Съществуват няколко популярни GUI предни края за Mercurial, включително TortoiseHg, MacHg, SourceTree, Hgk, Murky, MacMercurial и hgtui. Използва се от много големи софтуерни разработчици, включително Facebook, Mozilla и W3C.

Условия за програмиране