Какво е сливане?

Обединяването може да се отнася до някое от следните:

1. Обединяване или обединяване е процес на вземане на две или повече групи данни и комбиниране на данните в един единен набор. Общото сливане (подобно на командата за копиране на MS-DOS) заема един или повече файлове и ги комбинира в един файл. По-усъвършенстваните команди и програми за обединяване могат да обединяват само данни, които са нови или актуализирани във файл.

2. В Microsoft Excel обединена клетка е клетка с още една клетка, комбинирана в една клетка. Когато клетките с множество стойности са обединени, горната лява клетка ще бъде данните на обединената клетка.

3. С контрол на редакцията, сливането е, когато два или повече файла, които са комбинирани в една окончателна версия.

Комбиниране, импортиране, сливане на писма, софтуерни термини, разделяне