Какво е тялото на съобщението?

Текстът на електронно съобщение; тялото на съобщението не включва полетата за получател, тема, копие и т.н. Когато пишете електронна поща, темата трябва да съдържа няколко думи и тялото на съобщението трябва да съдържа пълното съобщение.

BCC, CC, Електронна поща, Условия за електронна поща, Съобщение, Подпис, Тема