Какво е опашка за съобщения?

Опашката за съобщения е мястото, където съобщенията се съхраняват, преди да бъдат поискани за четене или предаване. Съобщенията в опашката обикновено се разпространяват в приетия ред или приоритета на съобщението.

Съобщение, Опашка, Софтуерни термини