Какво представлява Metacrawler?

Метамаршрулистът може да се позове на някое от следните:

1. MetaCrawler, сега известен като Zoo.com, е мета-търсачка, първоначално разработена през 1994 г. в Университета на Вашингтон от Erik Selberg и професор Oren Etzioni. Той предоставя на потребителите възможност да търсят новини, видеоклипове, изображения, бели страници и жълти страници. MetaCrawler смеси данни от много от най-добрите търсачки, включително Yahoo !, Google, Bing, Ask.com, About.com и други.

2. Интернет паяк понякога се нарича metacrawler .

Интернет термини, търсачка