Какво е метаязик?

Термин, използван за описание на език за програмиране, който е език за маркиране, подобен на стандартен език, използващ различни правила, твърдения и изрази. Добър пример за метаязик е XML.

Условия за програмиране