Какво е метър?

Разходомерът може да се отнася до някое от следните:

1. Международен стандарт за измерване на дължина, метър или метър (европейски правопис) е равен на приблизително 39, 37 инча. Следващият списък съдържа няколко примера за различни форми на електромера и техните еквиваленти при друго измерване.

  • Един метър е равен на 39.3700787 инча.
  • Един сантиметър (cm, префикс на centi) е равен на 0, 01 метра или 0, 393700787 инча.
  • Един километър (километър, килограм) е равен на 1000 метра или 0.621371192 мили.
  • Един милиметър (mm, префикс на мили-) е равен на една хилядна от метър или 0.0393700787 инча.
  • Един нанометър (nm, префикс на нано-) е равен на 0.001 микрометра.

2. Когато пишете в HTML, тагът се използва за създаване на габарит с определен диапазон на уеб страница.

HTML, измервания