Какво е MHz (мегагерци)?

Когато става дума за компютърен процесор, MHz е кратък за мегагерци и е един милион херца. Схемата на осцилатора доставя малко количество електроенергия на кристал всяка секунда, която се измерва в kHz, MHz или GHz. "Hz" е съкращение от Hertz, а "k" представлява Kilo (хиляди), "M" представлява Mega (милион), а "G" представлява Giga (хиляда милиона).

Първите компютърни процесори (процесори) работеха в kHz. Например, първият процесор, Intel 4004 работи на 740 kHz. По-късните процесори работят в MHz, например процесорът Intel Pentium се предлагаше при скорости от 60 MHz до 300 MHz. Днешните процесори работят в GHz. При измерване на скоростта на процесора, колкото по-висока е скоростта (по-голямата), толкова по-бързо може да работи.

Цикъл часовник, компютърни съкращения, CPU термини, Gigahertz, Hertz, Kilohertz, Measurement