Какво е MICR (магнитно разпознаване на символи с мастило)?

MICR е шрифт, който може да се разпознава с помощта на магнитно заредено мастило. Компютри, оборудвани с подходящ хардуер и софтуер, могат да отпечатват или да четат знака, отпечатан с такова мастило.

MICR шрифт обикновено се използва за отпечатване на чекове, депозитни фишове, ипотечни купони и т.н. Има няколко MICR шрифта. Шрифтът MICR E-13B се използва в Канада, Панама, Пуерто Рико, Великобритания и САЩ. Шрифтът MICR CRC-7 е създаден в съответствие със стандартите ISO и е шрифт, използван във Франция, Мексико, Испания и повечето други испано говорящи страни.

Компютърни съкращения, шрифт, входно устройство