Какво е микро?

Micro може да се отнася до някое от следните:

1. Префикс, използван с метричната система, която означава .000001. Микро е десет до отрицателната шеста сила, или една милионна.

2. Микро е термин, използван за описание на много малък предмет.

3. Micro може да бъде грешно написана за макрос.

размери