Какво представлява Microcrap?

MicroCrap е използвана при описанието на софтуерната компания Microsoft. Други подобни примери включват Micro $ oft, MicroScrap, MicroShaft, MicroS ** t, MicroSuck и MicroShafted . Често тези думи се използват в комбинация с продукти на Microsoft. Например, "MicroShaft Windows" понякога се използва разговорно като пейоративен начин за описване на Microsoft Windows.

Crapintosh, Fanboy, Windoze