Какво представлява Micron?

Микрон може да се отнася до някое от следните:

1. Микрон е измерване, използвано за измерване на сърцевината в оптичното влакно, ширина на линията на микрочип, която е 0.001 милиметра, или 0.00003937 инча.

2. Милимикрон е 0.001 микрона или 0.00000003937 инча.

3. Микрон е и компания за компютърна памет. За повече информация вижте фирмената страница на Micron.

Измервания, Мили