Какво е микросекунда?

Микросекундата е период от време, който е една милионна част от секундата. Понякога се използва за измерване на скоростта на предаване на данните.

Измервания, второ