Какво представлява Microsoft Agent?

Microsoft Agent беше персонализиран, анимиран аватар за уеб, разработен от Microsoft. Той използва ActiveX за вграждане на интерактивен аватар в уеб страници. Нейната цел беше да помогне да се направи обучението приятно и забавно, като се използват анимирани герои и синтез на реч. През април 2009 г. Microsoft обяви, че прекратява Microsoft Agent и няма да го включва в Windows 7 или по-нови версии на Microsoft Windows.

AI, Условия за изкуствен интелект, Clippy, Microsoft Bob, Софтуер