Какво представлява Microsoft BASIC?

Алтернативно наричан MS-Basic, Microsoft BASIC е един от първите продукти на Microsoft, които той въвежда през 1975 г. от Пол Алън и Бил Гейтс. Microsoft BASIC е език за програмиране на високо ниво, който за първи път е достъпен за Altair 8800 и позволява на потребителите да създават програми.

Когато за първи път се използва, Altair BASIC (начало на езика Microsoft BASIC) се доставя на хартиена лента и изисква само 4 KB памет. Днес няма никаква версия на Microsoft BASIC, включена във всяка операционна система на Microsoft и единствената BASIC, която Microsoft поддържа или пуска е Visual Basic и Small Basic.

BASIC език, език за програмиране, програмни термини