Какво представлява разказвачът на Microsoft?

Разказвачът на Microsoft, наричан още Разказвач, е безплатна програма за четене на екрани, включена в Microsoft Windows. Макар и да не е толкова надежден, колкото пълнофункционалният четец на екрани, той може да чете диалогови прозорци и прозоречни контроли в повечето от основните приложения за Windows. Добрите примери за използването на разказвача са основна навигация, подпомагане при инсталирането на различен екранен четец или като резервен четец по време на актуализациите.

Забележка: Разказвачът на Microsoft е написан от професор Пол Бленкхорн през 2000 г. и оттогава е включен във всяка версия на Windows.

Стартиране и спиране на разказвача на Windows

В текущите версии на Windows 10 разказвачът може да се включва и изключва чрез натискане на Ctrl + клавиш Windows + Enter .

В Windows 8, Windows 7 и Windows Vista клавишната комбинация за превключване на разказвача е клавиш Windows + Enter .

Microsoft Windows, софтуерни термини, актуализация, помощна програма